Hi, How Can We Help You?
 • 23 Todar Mal lane, Bengali Market, Delhi
 • +91-844 844 1094
 • +91-981 060 0235
 • newquery@delhi-ivf.com

Patients from Ethiopian

Best IVF Clinic For Ethiopian Patients in India

ናይ ዉላድ ጸገም ዘለኩም ስድራቤታት ብሕክምናዊ መዳይ ንምሕጋዝ

ኣብ ደሊ ኣይቪአኤፍ ኑው ደሊ እንድያ ከምትኽእሉ ንሕብር።

ኣድራሻና፡ Delhi IVF & Fertility Clinic, 23, Todar Mal Lane, Bengali Market, Opp Nathu Sweet, New Delhi- 110001, INDIA. www.delhi-ivf.com email: query@dranoopgupta.com Tel: 011-47523858, 0091 98110 81024, 0091 9810600235.

ዕላማና፥ ናይ ዉላድ ጸገም ዘለኩም ስድራቤታት ብሕክምናዊ መዳይ ንምሕጋዝ ብዝላዓለ ዘመናዊ መሳሪሒ ብምጥቃም፡ ብርትዓዊ ዋጋ ሕክምናዊ ሓገዝ ክትረኽቡ ኣብ ደሊ ኣይቪአኤፍ ኑው ደሊ (Delhi IVF, New Delhi፣ INDIA) ከምትኸእሉ ንሕብር፡

ንሕና ማለት ደሊ ኣይቪኤፍ ንነዊሕ ርእሲ 23 ኣመታት ዝሰራሕናሉ ተመኩሮ ዘለና ርእሲ 10000 ሽሕ ህጻናት ከምዘዉለድናን ብተዛማዲ ቁጽሪ ስድራበታት ከምዘዕወትናን ክንሕብር ንደሊ፡ ተመኩሮና ካብ ግዜ ናብ ግዜ አንዳዓበየ ድሕሪ ምምጻእ ኣብዚ ግዜ እዚ ንዓናን ንባኣና ዝተዓወቱ ኤርትራዊያንን ካልኦትን ኣብ ዝሑጊስ ግዜ በጺሕና ንርከብ፤፡ ንኹሉ ሕኽምናዊ ትሕዝቶና ብገፊሑ ክትርድኡ ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ እንተርነት ኣድራሻና ተመልከቱ፥ Delhi IVF

Leading IVF Clinic For Ethiopian Patients in India
ኣገባብ ሕክምና ዝምልከት Timing for Treatment

ተመኩሮና ብዘራጋገጾ ዳርጋ ንመብዛሕትኡ ናይዉላድ ጸገም ፣ ከምንቓጻጸሮ ክነረጋግጸልኩም ንፈቱ፤፡
ካብ መጀመርታ ርክብ ምዝርራብ ምስ ዶክተር ምስ ጀመርኩም ስጋብ ጥንሲ ምርግጋጽ ግዜ 4 – 5 ሰሙን ይወሲድ። ካልእ ተወሳኪ ሕክምና ናይ ማህጸን አንተኣድሊዩ ድማ ናይ ወርሒ ወይ ዉን 2 ተ ወርሒ ይወሰድ። ብዝሓጸረ ግዜ ኩሉ ጽቡቕ እንተኮይኑ ማለት ተወሳኺ ሕክምና ዘየደልዮ አንተኾይኑ እሞ
ምጽናሕ ዘይካል ምስዚከዉን ድሕሪ 3 ተ መዓልቲ ምትሕልላፍ ዘርኢ ዓዲኹም ክትኸዱ ትኽእሉ።
እዚ ማለት ካብ መጀመርታ ስጋብ ግዜ ጥንሲ ኣከባቢ 25 መዓልቲ ዓዱኩም ክትምለሱ ትኽእሉ እኹም።

ዋጋ ሕክምና Cost
 • ኣይቪኤፍ ምስ ናይ ባዕሊኻ ፍረ ምውላድ US 3300.
 • ኣይቪኤፍ ምስ ናትና ፍረ ጛል /ወዲ ምውላድ US 5300.00
 • እዚ ዋጋታት እዚ ንናይ ኩሉ መድሃኒታትን ምርመራ ኣይቪኤፍ የጠቓልል። ምናልባት ኣብ ፍሉይ ግዜ ንናይ ጥዕና ማህጸን ዝምልከት ተወሳኪ ምጽራይን ካልእ ነኣብነት መንጎኛ (Fibroid) አንተኣድልዩ ከከም ድልየቱ ተወሳኪ ንእሽተይ ዋጋታት ይውሰኽ።
 • ንነዊሕ ዓመታት ዘጥረናዮ ተመኩሮ ብዙሕ ንነፍሰወከፍ ተጠቃማይ ዝማሳሰል ፍረ ምላድ ከምዘለና ክንሕብር ንፈቱ።
ቪዛ Visa

ሕክምና ክትገብሩ ኣብ ህንዲ፣ ናይ ሕክምና ቪዛ ገርኩም ክትመጹ ኣለኩም።

 • ተሓከምቲ ቅዳሕ ፓስፖርቲኩም ናባና ትሰዱ፡
 • ንሕና ናይ ዕድመ ቪዛ ደብዳቤ ናባኹም ንሰዲድ፡
 • እቲ ንሰደልኩም ደብዳቤ ሕዝኩም ናብ ዝቐረበ ቖንሲል ህንዲ ብምኻድ ቪዛ ትሓቱ።
 • ቪዛ ምስረኸብኩም ኣየር ቲከት ትገዝኡ፡ምስ ገዛአኩም ቕዳሕ ኣየር ትከትኩም ናባና ትሰዱ፡ ንሕና ትከትኩም ምስ ረኣና፣፥ ምቕባል ካብ ኣየር ፖርቲን መቐበሊ መዕረፊ ጋይሽን ከምዘዳለናልኩም ነረጋግጸልኩም።

ምቕባል ካብ ኣየርፖርት ምድላው መዕረፊ ኣጋይሽ

 • ዋጋ መዕረፊ ኣጋይሽ ካብ 20 ስጋብ 25 ዶላር ኣመሪካ ንመዓልቲ እዩ።
 • ታክሲ፣ ምቕባል ካብ ኣየርፖርት ካብ 15 ዶላር ይጅምር።

ዶክተር ኣኑብ ጉብታ ኩሉ ግዜ ድልዊ እዩ ንኹሉ ድልየትኩም ብደቂቅ ክመያየጥን ክምልስን።

ብሰላም ምጹ።

 1. ተወሳኺ ሓበሬታ ራድዮ
 2. ቪድዮ
ኣብዚ ዝስዕብ እንተርነት መርበብ ተመልከቱ፥

For more information, please visit us on facebook :
https://www.facebook.com/DelhiIVFFertilityCentre

or Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCsJ12PrIeurXfRkwqi3LiXA

You can also visit our website: www.delhi-ivf.com

ለአማርኛ ተናጋሪዎች

አስደሳች ዜና

ልጅ መውለድ ላልቻላችሁ ጥንዶች ወይም ቤተሰቦች በኒው ደሊ ኢንዲያ በሚገኘው ደሊ አይ ቪ ኤፍ የህክምና ማዕከል በመታገዘ መውለድ እንደምትችሉ እናሳውቃለን፡፡

አድራሻችን፡ Delhi IVF & Fertility Clinic, 23 Todar Mal Lane, Benagali Market, Opp Nathu Sweet, New Delhi – 110001, India. www.delhi-ivf.com, Email:query@dranoopgupta.com, Tel.: office +91 (0) 11-47523858 mobile; +9198110 81024, +919810600235.

አላማችን የመውለድ ችግር ላጋጠማቸው ጥንዶች/ቤተሰቦች ዘመኑ ባፈራው እጅግ በረቀቀ ዘመናዊ ህክምናና ዘዴ በመጠቀም፡ ኪስ በመማይጎዳ ተመጣጣኝ ክፍያ ልጅ ወልዶ የመሳም ህልማችሁን ማሳካት እንድትችሉ መሆኑን ስንገልጽሎ በሙሉ ኩራት ነው፡፡

እኛ ደሊ አይ ቪ ኤፍ ከ23 አመታት በላይ የስራ ልምድ ያለን ፡ ከ10000 (አስር ሺ) በላይ ህፃናት እንዳዋለድንና የዚያን ያህል ቤተሰቦች/ጥንዶች የመውለድ ፍላጎታቸው እንዲሳካላቸው ያደረግን መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን፡፡ በመስኩ ያካበትነው የረጅም ጊዜ የስራ ልምድ አለም አቀፍ ዕውቅና ያሰገኘልን በመሆኑ አሁን ለኛና በኛ የተሳካላቸው ኢትዬጵያውያንና የሌላ አገር ዜጎች በጣም በዙ ከመሆናቸው የተነሳ አሁን እጅግ አስደሳች ጊዜ ላይ ደርሰናል፡፡ ስለምንሰጠው የህክምና አገልግሎት አይነት በዝርዝር ለማወቅ ከዚህ በታች ባለው የድረ-ገጽ አድራሻ ይጎብኙን፡

www.delhi-ivf.com

ህክምናው ስለሚወስደው ጊዜ

በሞያው ካለን የተካበተ ልምድ የመውለድ ቸግርን ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ መፈወስ እንደምንችል ልናረጋግጥላችሁ እንወዳለን፡፡ ባለሞያ ዶክተር ጋር መጀመሪያ ካያችሁ ቀን ጀምሮ ጽንሱ እስከሚረጋገጥ ድረስ ከ4 እስከ 5 ሳምንታት ይፈጃል፡፡ ምናልባት ሌላ ተጨማሪ የማህጸን ህክምና አሰፈላጊ ሆኖ ከተገኘ እስከ 2 ወር ሊወስድ ይችላል፡፡ በአጭር ጊዜ ሁሉም ነገር ጥሩ ሆኖ ከተገኘ ማለትም ተጨማሪ ህክምና የማያስፈልግ እና እንዲሁም መቆየት የማትችሉ ከሆነ የዘር ፍሬያችሁን ከሰጣችሁ ከ3 ቀን ቦኃላ ወደ አገራችሁ መመለስ ትችላላቹ፡፡ ይህ ማለት የህክምና ማዕከላችንን ከጎበኛቹሁበት ዕለት ጀምሮ እስከ ጽንስ ድረስ ያለው ጊዜ ግምት ውስጥ ሲገባ በ25 ቀናት ዉስጥ ወደ አገራችሁ ተመልሳችሁ መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው፡፡

ክፍያን በሚመለከት
 • አይ ቪ ኤፍ (IVF) በራስ የዘር ፍሬ ለመውለድ 3300.00 የአሜሪካ ዶላር
 • አይ ቪ ኤፍ (IVF) በሌላ ሰው (ዶነር) የዘር ፍሬ ለመውለድ 5300.00 የአሜሪካ ዶላር
 • ይህ ክፍያ የመድሃኒትና የአይ ቪ ኤፍ ምርመራን ያጠቃልላል፡፡ ምናልባት በልዩ አጋጣሚ የማህጸን ጤንነት በሚመለከት ተጨማሪ ማጣራትና ምርመራ ለምሳሌ እንደ ዕጢ መሰል (fibroid) እና የመሳስሉ ማከም አስፈለጊ ሆኖ ከተገኘ አንደ ሁኔታው ተጨማሪ ግን ብዙም ኪስ የማይጎዳ ክፍያ ይኖራል፡፡
 • ለብዙ አመታት ካካበትነው ልምድ የተነሳ እያንዳንዱ ተጠቃሚ ሰው እንደፍላጎቱና ዓይነቱ መጠቀም የሚያስችለው የተለያየ ብዙ የዘር ፍሬ እንዳለን ማሳወቅ እንወዳለን፡፡

ቪዛ

ለህክምና ወደ ህንድ አገር መጉዋዝ ከፈለጉ የህክምና ቪዛ ይዛችሁ መምጣት አለባችሁ፡፡

 • ታካሚዎች የፓስፖርት ኮፒያችሁን ወደ እኛ ላኩ
 • እኛ ቪዛ ለመግኘት የሚረዳችሁ የግብዣ ወረቀት እንልክላቹሀለን
 • የላክንላችሁን የግብዣ ወረቀት ይዛችሁ አቅራቢያችሁ ወደሚገኘው የህንድ ቆንስላ ጽህፈት ቤት በመሄድ ቪዛ ትጠይቃላችሁ፡፡
 • ቪዛ እንዳገኛችሁ የአየር ትኬት ተገዛላችሁ፡፡ ከገዛችሁ ቦኃላ የአየር ትኬቱን ኮፒ ወደኛ ትልካላችሁ፡፡ ትኬታችሁ እንደደረሰን የሚየርፉበትን ቦታና እናዘጋጃለን፡ እንዲሁም ከኤርፖርት ተቀብለን ወደ ማረፍያ ቦታዎ እናመጣዎታለን፡፡
 • በህንድ አገር ከገባችሁ ቦኃላ ቪዛችሁን፡ በህክምና ምክንያት፡ ለተጨማሪ ጊዜ ማራዘም አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ሙሉ ትብብር እናደርጋለን፡፡

የእንግዳ ማረፍያ ቤትና ትራንስፖርት ከ/ወደ ኤርፖርት ዋጋ

 • የእንግዳ ማረፍያ ቤት ክፍያ በቀን ከ20.00 እስከ 25.00 የአሜሪካ ዶላር ነው፡፡
 • ትራንስፖርት (ታክሲ) ከኤርፖርት ወደ ማረፍያ ቤት ከ15 የአሜሪካ ዶላር ይጀምራል፡፡

የደሊ አይ ቪ ኤፍ ህክምና ማዕከል ዋና ዶክተር አኑፕ ጉፕታ ስለምትፈልጉት ጉዳይ በዝርዝር ለመነጋገር እና ጥያቄችሁን ለመመለስ ሁልጊዜ ዝግጁ ነው፡፡

በሰላም ኑ፡ መልካም ጉዞ እነመኝላቹሃለን፡ እናመስግናለን፡፡

ተጨማሪ መረጃ 1. ሬድዮ

Benefits at Our IVF Centre for Patients from Pakistan in India

Our dedicated team of doctors and staff are devoted to make the experience of IVF in India simple for our patients from Pakistan, non-complex and convenient. We have the overall team of compassionate and well-knowledgeable professionals of medical field, who understands the patient’s needs regarding the treatment of test tube baby in India and other things too. We are available for our patients overall care & best infertility treatment.

We are incorporated with the most advanced and latest techniques which you hardly find in an IVF centre under one roof. India has some more advanced and up to date technology which can help infertile patients to experience the parenthood. Delhi IVF follows the newest technology trend to provide the most successful treatment of test tube baby in India to its patients with affordable prices.

Facilities & Accommodation-
 • In-house Counselor
 • Airport transfers, if required
 • Accommodation services
 • Comprehensive/Advanced Infertility /IVF treatment
 • Team of professionals to coordinate consultation visits, testing and report collection
 • Facilities for Medical VISA Extension and Immigration Registration
 • Tour Packages

Best IVF Clinic For Patients from Pakistan in India

Delhi IVF Centre for Patients from Pakistan in India Offers Them:

We work on the philosophy of first obtaining the patient’s problem and then provide them with the most suitable and affordable treatment. It is our pleasure to help couples in making better decisions, make treatments cost effective as possible and guide them to go for best. We welcome our Patients from Pakistan coming for IVF in India to our facility and stay committed till the last moment of the treatment.

Why Delhi IVF is Best IVF Clinic for Patients from Pakistan in India?

 • We have more than approx. 150 babies in Pakistan delivered from Delhi IVF.
 • 3500+ International couples successfully treated at Delhi IVF.
 • Successfully delivered First Test Tube Baby in Delhi in 1993.
 • Delivered 14,000+ ART babies.
 • We offer multiple facilities all under one roof, dedicated completely to the treatment of Infertility.
 • Done 751+ Surrogacy procedures, 3,000+ Post-Menopausal, 6,000 Egg Donor procedures, and delivered more than 2800+ Twin babies in past 28 years.
 • We have our own lab with complete facilities; we serve to each & every patient over the globe with the all-time availability of both equipment along with the staff.

Places You Must Visit in Delhi and Surrounding Regions

When on the journey of IVF in India, what our doctors’ advice is to be calm and relax minded throughout the treatment and for that nothing can be better than exploring the nearby places which are really must to see at least once when you’re in India. This can make your journey even more memorable and exciting which can ultimately be proven as good for your health.

 • Qutub Minar
 • India Gate
 • Akshardham Temple
 • Red Fort
 • Taj Mahal
 • Amer Fort and many more…

To Get Our IVF Expert Opinion, contact us Through,

+91-981 060 0235,
+91 98181 95903
newquery@delhi-ivf.com
draasthagupta@delhi-ivf.com

Our Opinion

Get a Free
Second Opinion